گلپدیا

ارکیده فالانوپسیس

گل پروانه‌ای، ارکیده شب پره Phalaenopsis

خانواده: ثعلبیان، ارکیده‌ها
اطلاعات بیشتر...