افوربیا تیروکالی

نام علمی:
euphorbia tirucalli
نامهای دیگر:
مدادی، افوربیا بی برگ، جون من یه برگ بده
نام انگلیسی:
pencil cactus
خانواده:
Euphorbiaceae
اقلیم:
گرمسیری و کویری
خاستگاه:
آنگولا، گابن، مالی
فصل:
چهار فصل
رنگ بندی:

درباره افوربیا تیروکالی:


کاکتوس مدادی با نام علمی افوربیا تیروکیالی که آن را "جون من یه برگ بده" نیز می نامند، تقریباً تا ارتفاع ۱ متر و عرض همین مقدار رشد می کند. اگر مخلوط با دیگر بوته های زینتی کاشته شود یا در زمینه ی گلهای یکساله یا گیاهان همیشه سبز کشت شود منظره ی خوبی خواهد داشت. برای خرید اینترنتی کاکتوس مدادی به گلیتال مراجعه کنید.

شرایط خاک

گیاهان افوربیا به خاکی سبک نیاز دارند بنابراین کاربرد شن در ترکیب بستر کاشت توصیه می شود. از طرفی بکارگیری خاک برگ نیز می تواند به رشد این گیاهان کمک کند بنابراین به عنوان مثال می توان از ترکیب دو قسمت شن+ یک قسمت خاک برگ برای این گیاهان و یا هر ترکیب دیگری که علاوه بر سبک بودن ، رطوبت مناسب را حفظ کند مناسب است.

نحوه تکثیر

از طریق قلمه و بذر قابل تکثیر است.

آبیاری

بین دو آبیاری باید خاک گیاه خشک باشد سپس آبیاری کنید.

تابش نور

افوربیا به محیطی با نور کامل و زیاد، آفتاب مستقیم نیاز دارد. ( آفتاب تابستان برای این گیاه مضر می باشد)

چگونه میتوان افوربیا تیروکالی را تقویت نمود؟

در فصل تابستان و بهار هر 14 روز یکبار میتوانید از کود 36-12-12استفاده کنید.

افوربیا تیروکالی ممکن است دچار این آفت ها شود

مشکلات خاصی از لحاظ آفت و بیماری ندارد.