گلپدیا

یوکا

خنجری،زنگوله ای Yucca elephantipes

خانواده: Agavaceae,liliaceae
اطلاعات بیشتر...

برگ بیدی

لش Tradescantia virginiana

خانواده: commelinaceae
اطلاعات بیشتر...

دیفن باخیا

dieffenbachia

خانواده: araceae
اطلاعات بیشتر...

برگ انجیری

اژبن Monster deliciosa

خانواده: araceae
اطلاعات بیشتر...

شفلرا

درخت چتری،پنجه کلاغی،arboricola Scheffera actinophlla

خانواده: araliaceae
اطلاعات بیشتر...

آگلونما

Aglaonema

خانواده: moraceae
اطلاعات بیشتر...

دراسینا

خون سیاوشان Dracaena marginata

خانواده: liliaceae
اطلاعات بیشتر...

ژربرا

ژربرا دِیزی Gerbera jamesonii

خانواده: asteraceae
اطلاعات بیشتر...

گلدان لاله

Tulipa

خانواده: Liliaceae
اطلاعات بیشتر...

گل شیپوری

zantedeschia

خانواده: Arum lily
اطلاعات بیشتر...

بنت قنسول

گل کریسمس، ستاره کریسمس Euphorbia palcherrima

خانواده: Euphorbia
اطلاعات بیشتر...

حسن یوسف

Solenostemon

خانواده: Lamiaceae
اطلاعات بیشتر...