گلپدیا

پامچال

Primula acaulis Primula vulgaris

خانواده: primulaceae
اطلاعات بیشتر...

گوشواره ای

کالسئولاریا،کفشک،گوشی،جیبی،کیفی،فوشیا Calceolaria herbeohybrida

خانواده: scrophulariaceae
اطلاعات بیشتر...

نخل مرداب

پنجه کلاغی Cyperus alternifolius

خانواده: cyperaceae
اطلاعات بیشتر...

برگ عبایی

سپر گرده Aspidistra elatior

خانواده: asparagaceae
اطلاعات بیشتر...

لیندا

نخل دم اسبی،پافیلی Beaucarnea recurvata

خانواده: asparagaceae
اطلاعات بیشتر...

سانسوریا

شمشیری،نیزه ای Sasevieria trifasciata

خانواده: Liliaceae
اطلاعات بیشتر...

پیتوس

لوکژ، پوتوس Scindapsus aureus

خانواده: araceae
اطلاعات بیشتر...

پپرومیا

Peperomia caperata

خانواده: piperaceae
اطلاعات بیشتر...

گندمی

سجافی،سبزگیا Chlorophytum comosum

خانواده: asparagaceae
اطلاعات بیشتر...

پیله آ

Pilea cadierei

خانواده: urticaceae
اطلاعات بیشتر...

فیتونیا

پوست ماری،برگ نعنایی،گیاه موزاییک Fittonia versehaffeltii

خانواده: acanthaceae
اطلاعات بیشتر...

بگونیا

begonia

خانواده: begoniaceae
اطلاعات بیشتر...