همین الان عیدیتو بگیر!

گلپدیا

اریکا

areca lutescens

خانواده: Arecaceae
اطلاعات بیشتر...

خورشیدی

کلیویا Clivia miniata

خانواده: Amaryllidacea
اطلاعات بیشتر...

اسپاتی فیلوم

spathe flower، برگ قاشقی، گل چمچمه ای، سوسن صلح Spathiphyllum wallissi

خانواده: Araceae
اطلاعات بیشتر...

بنجامین

ficus benjamina

خانواده: Moraceae
اطلاعات بیشتر...

پامچال

Primula acaulis Primula vulgaris

خانواده: primulaceae
اطلاعات بیشتر...

گوشواره ای

کالسئولاریا،کفشک،گوشی،جیبی،کیفی،فوشیا Calceolaria herbeohybrida

خانواده: scrophulariaceae
اطلاعات بیشتر...

نخل مرداب

پنجه کلاغی Cyperus alternifolius

خانواده: cyperaceae
اطلاعات بیشتر...

برگ عبایی

سپر گرده Aspidistra elatior

خانواده: asparagaceae
اطلاعات بیشتر...

لیندا

نخل دم اسبی،پافیلی Beaucarnea recurvata

خانواده: asparagaceae
اطلاعات بیشتر...

پیتوس

لوکژ، پوتوس Scindapsus aureus

خانواده: araceae
اطلاعات بیشتر...

پپرومیا

Peperomia caperata

خانواده: piperaceae
اطلاعات بیشتر...

گندمی

سجافی،سبزگیا Chlorophytum comosum

خانواده: asparagaceae
اطلاعات بیشتر...