گلپدیا

آرالیا

فاتسیا ژاپونیکا , نخل برگ انجیری ، روغن کرچک دروغین ، آرالیا مینیاتوری aralia japonica

خانواده: Araliaceae
اطلاعات بیشتر...

آکوباخانواده: Garryaceae
اطلاعات بیشتر...

فیکوس

انجیل، گوش فیل Ficus elastica

خانواده: Moraceae
اطلاعات بیشتر...

دراسنا کامپکت

Dracaena deremensis' compacta '

خانواده: Asparagaceae
اطلاعات بیشتر...

آزالیا

خر زهره هندی Azalea indica

خانواده: Ericaceae
اطلاعات بیشتر...

افوربیا تریگونا

Spurge، درخت شیر آفریقایی، کاکتوس کلیسا Euphorbia characias sp. wulfenii

خانواده: Euphorbiaceae
اطلاعات بیشتر...

نگهداری-آلوئه-ورا

Aloe sp

خانواده: Xanthorrhoeaceae
اطلاعات بیشتر...

اریکا

areca lutescens

خانواده: Arecaceae
اطلاعات بیشتر...

خورشیدی

کلیویا Clivia miniata

خانواده: Amaryllidacea
اطلاعات بیشتر...

اسپاتی فیلوم

spathe flower، برگ قاشقی، گل چمچمه ای، سوسن صلح Spathiphyllum wallissi

خانواده: Araceae
اطلاعات بیشتر...

بنجامین

ficus benjamina

خانواده: Moraceae
اطلاعات بیشتر...

سرخس

فوجر Nephrolepis sp

خانواده: پترودیفیتها
اطلاعات بیشتر...