دراسینا

نام علمی:
Dracaena marginata
نامهای دیگر:
خون سیاوشان
نام انگلیسی:
Dragon tree
خانواده:
liliaceae
اقلیم:
معتدل و مرطوب
خاستگاه:
آفریقا
فصل:
بهار و تابستان
رنگ بندی:

درباره دراسینا:


اگر خانه شما نور گیر است و بزرگ است و دلتان میخواهد گیاهی در منزل داشته باشید که نمای پذیرایی شما را زیبا کند گلیتال گیاه دراسینا را به شما توصیه میکند. برای خرید اینترنتی گلدان دراسینا به گلیتال مراجعه کنید.

شرایط خاک

پیت با خاک لیمون و خاک دراسینا ترکیبی از 1 قسمت خاک سبک لوسی و 1 قسمت کود دامی پوسیده.

نحوه تکثیر

راسینا را میتوان از طریق قلمه های انتهایی ساقه و قلمه های ساقه ای تکثیرکرد. بهترین زمان برای تکثیر دراسینا از اواسط تا اواخر بهار و یا اواخر تابستان تا اوایل پاییز است.

آبیاری

تابستان هفته ای 2 بار و در زمستان هفته ای یکبار گیاه تحمل خشکی را ندارد بنابراین زهکش گلدان را همیشه بازدید کنید.

هرس کردن

برای پر پشت کردن درخت ساقه های بلند را هرس کنید. برای این کار از قیچی باغبانی تیز استفاده کنید.

تابش نور

گیاه را از نور مستقیم آفتاب محافظت کنید. در محیط هایی با نور روشن سرعت رشد گیاه سریع تر مشود و در نور کم هم گیاه میتواند زنده بماند.

دمای مناسب

گیاه آپارتمانی دراسینا ترجیح میدهد در حرارت گرمتر از 32 درجه سانتی گراد و بالاتر باشد و قادر به مقاومت حتی در حرارت پایین تر از 25 درجه سانتی گراد است.

رطوبت

برای تامین رطوبت این گیاه نیز لازم است هفته ای 2 تا 3 بار با آب ولرم غبار پاشی گیاه را انجام دهید.
 

چگونه میتوان دراسینا را تقویت نمود؟

کود باید به صورت هفتگی یا هر دو هفته یکبار در طول تابستان یا استفاده از کودهای آهسته رهش در آغاز این فصل باشد.

دراسینا ممکن است دچار این آفت ها شود

کنه تار عنکبوتی میتواند موجب زرد شدن برگ ها و بستن تار عنکبوت در زیر برگ ها شود. میتوان از سموم سیستماتیک برای مبارزه با این آفت استفاده کرد.