بگونیا

نام علمی:
begonia
نامهای دیگر:
نام انگلیسی:
begonia
خانواده:
begoniaceae
اقلیم:
نیمه گرمسیری و گرمسیری مرطوب
خاستگاه:
فصل:
بهار تا پاییز
رنگ بندی:

درباره بگونیا:


بسیاری از علاقه مندان به گل و گیاه، گل بگونیا را در گلخانه و آپارتمان به عنوان گیاه گلدانی یا آویزی پرورش میدهند. با مطالعه دقیق روش نگهداری بگونیا میتوانید گیاه بسیار سالمی داشته باشید.

شرایط خاک

خاک مناسب، خاک کمی اسیدی با زهکشی مناسب است. مخلوطی از تورب، خاکبرگ نرم و ماسه برای کاشت این گیاه توصیه میشود.

آبیاری

به آبیاری متوسط تا زیاد نیاز دارد. در تابستان هفته ای 2 بار و در زمستان هفته ای 1 بار آبیاری مناسب است. همچنین در زمستان سطح خاک قبل آبیاری باید خشک شده باشد وگرنه باعث پوسیدگی غده ها میشود.

تابش نور

بگونیا گیاهی سایه پسند است و به نور غیر مستقیم خورشید نیاز دارد.

دمای مناسب

به دمای حدود 24 درجه در روز و 16 درجه در شب نیاز دارد. این اختلاف دمایی باعث عمر بیشتر گل ها و شادابی آن ها میشود.

رطوبت

گیاهی رطوبت دوست است به همین منظور میتوانید گلدان را در زیر گلدانی پر از آب قرار دهید تا رطوبت کافی به آن برسد.

چگونه میتوان بگونیا را تقویت نمود؟

چون گیاه گلدار است برای تشویق آن به گلدهی بیشتر هر دو سه هفته یکبار با کود مخصوص گلدهی تغذیه اش کنید.