گلپدیا

گیاه_آپارتمانی

گلدان لاله

Tulipa

خانواده: Liliaceae
اطلاعات بیشتر...

گل شیپوری

zantedeschia

خانواده: Arum lily
اطلاعات بیشتر...