گلپدیا

گل_شیپوری

گل شیپوری

zantedeschia

خانواده: Arum lily
اطلاعات بیشتر...