گلپدیا

گلدان_لاله

گلدان لاله

Tulipa

خانواده: Liliaceae
اطلاعات بیشتر...