هدیه روز معلم

به پاس قدردانی از زحمات معلمان و اساتیدی که بدون هیچ چشم‌داشتی، جانانه برای تعلیم و تربیت ما کوشیدند